104 Pentelis ave., GR - 15234 Chalandri
( +30 ) 2106047075

Ποιοι Είμαστε

H AUDITplus Α.Ε. είναι μία εταιρεία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2014 και δραστηριοποιείται στην παροχή ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι μέτοχοι της εταιρείας είναι αναγνωρισμένα και έμπειρα στελέχη του συγκεκριμένου κλάδου στην Ελλάδα και είναι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Πριν την ίδρυση της AUDITplus Α.Ε. υπήρξαν στελέχη σε  πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

 

Η εταιρεία, αν και πρόσφατα ιδρυθείσα, έχει καταφέρει με την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που παρέχει, να δημιουργήσει ένα αξιόλογο πελατολόγιο . Στόχος των στελεχών της AUDITplus A.E. είναι η διατήρηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και η επίλυση με τον αποτελεσματικότερο τρόπο των θεμάτων που τους απασχολούν μέσω ενός διαρκούς διαύλου επικοινωνίας.

 

Πρόεδρος του Δ.Σ. της AUDITplus είναι ο Γεράσιμος Ζαφειράτος. O Γεράσιμος κατέχει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Είναι υπεύθυνος των υπηρεσιών που αφορούν στην εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) και επί τεχνικών θεμάτων εφαρμογής των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων.

Ο Γεράσιμος  ξεκίνησε την καριέρα του το 1995 από την  Moore Stephens, για να ενταχθεί το 1998 στην Ernst & Young, όπου το 2003 προήχθη στο βαθμό του Senior Manager, έχοντας παράλληλα λάβει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Κατά την μακρόχρονη πορεία του στον έλεγχο έχει ηγηθεί ελεγκτικών ομάδων σε πλήθος πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών/ ομίλων, ορισμένες εκ των οποίων ήταν τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Forthnet, η ΕΛΒΑΛ, o ΟΛΘ, η Vivartia Συμμετοχών κ.α. Την περίοδο 2001-2004 υπήρξε επικεφαλής του γραφείου της Ernst & Young στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα υποστήριζε κάποια σημαντικά ελεγκτικά έργα σε Αλβανία και Σκόπια. Μετά την Ernst & Young συνεργάστηκε ως εξωτερικός σύμβουλος με διάφορες εισηγμένες εταιρείες στο Χ.Α.Α., σχετικά με την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και την εναρμόνιση τους με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). Τη συγκεκριμένη περίοδο ο Γεράσιμος ανέλαβε και την αποκλειστική προετοιμασία του φακέλου εισαγωγής δύο ελληνικών εταιρειών (εκ των τεσσάρων που έχουν εισαχθεί ιστορικά) στο χρηματιστήριο AIM του Λονδίνου.

Σε επίπεδο κλάδων δραστηριότητας, ο Γεράσιμος εξειδικεύεται στους κλάδους Λιμένων, Τροφίμων Ποτών, Τηλεπικοινωνιών, Ενέργειας και Διϋλισης Πετρελαιοειδών.

 

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο Κώνσταντίνος Αντάκης. Ο Κώνσταντίνος, που κατέχει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το 2007, συντονίζει και έχει την ευθύνη των ελεγκτικών υπηρεσιών. Επίσης ασχολείται με την κατάρτιση και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

Ξεκίνησε την ελεγκτική του καριέρα στην εταιρεία Kypris & Associates S.A. τον Ιανουάριο του 1996 και μετακινήθηκε στην Ernst & Young το Μάρτιο του 1998. Εκεί προήχθη σε Μanager το 2003. Το Σεπτέμβριο του 2005 αποχώρησε από την Ernst & Young και εντάχθηκε στο ελεγκτικό δυναμικό της πολυεθνικής ελεγκτικής εταιρείας Pricewaterhouse Coopers. Ως Ορκωτός Ελεγκτής έχει διαχειριστεί ελέγχους σημαντικών εταιρειών όπως η Intracom Συμμετοχών, η Παπαστράτος Philipp Morris, ο όμιλος ΥΓΕΙΑ, η IBM Hellas, η XEROX Hellas κ.α. Επίσης έχει εργασθεί σε τακτικούς ελέγχους ναυτιλιακών εταιρέιών. Το 2006 ανέλαβε τη θέση του διευθυντή Οικονομικής Αναφοράς στον όμιλο της Ιντρακομ Α.Ε. Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων όπου ήταν υπεύθυνος για την κατάρτιση του Οικονομικού Πακέτου Ενοποίησης (Financial Reporting Package) σύμφωνα με τις Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές των Η.Π.Α (US GAAP) καθώς και για την σύνταξη των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με  τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

Σε επίπεδο κλάδων δραστηριότητας, ο Κωνσταντίνος εξειδικεύεται στους κλάδους, Βιομηχανίας, Τηλεπικοινωνιών, Ποτών, Φαρμακευτικών, και Ναυτιλίας,

COLOR SCHEME Unlimited color options are avaliable via Options Panel.